Elmotorcyklar är på tapeten (bildligt talat) och du kan köpa en

motorcykel framtagen av bland andra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Varför är det då så hett att äga och köra en motorcykel driven av elkraft?

Miljön

Fossila bränslen är just fossila och inget för framtiden att spara till. Bensin och diesel genererar dessutom miljögifter (exempelvis kväveoxider) samt cancerogena ämnen. Ur ett folkhälsoperspektiv och för vår planets välstånd är det därför viktigt att använda biogas, etanol och el istället. En vanlig missuppfattning är att växter dör av trafikutsläpp, detta är ett falsarium eftersom koldioxid alstras vid förbränning av kolväten. Koldioxiden ingår i fotosyntesen och är viktig för växters tillväxt.

Med en elmotor i motorcykeln befrias luften från skadliga partiklar och är således en bra investering för framtida generationer. Trenden är att elmotorer blir allt billigare då de dels effektiviseras och dels krymper i storlek.

Lågt ljud

Många skaffar sig elmotorcyklar för att de är tystare än traditionella motorcyklar. Man slipper höra på en vrålande motor och kan lyssna på naturen istället. Det underlättar också för dig som förare att höra dina medtrafikanter och vad du själv tänker faktiskt. Om du har en passagerare så kan ni lättare föra en dialog med varandra på en elmotorcykel än på en gammaldags motsvarighet. Stadsbor slipper också oljud om du får för dig att ta en avkopplande kvälls- och nattrunda.

Du slipper tanka

Äntligen slipper du flänga fram och tillbaka till bensinstationer och tanka smådunkar för att förvara hemma. Med många elmotorcyklar kan du ladda batteriet hemma eller vid en laddstolpe någonstans. Du slipper oroa dig för att dina barn ska lukta på bensinen nere i garaget och i värsta fall ta en klunk. Brandrisken minskar också eftersom kolväten är mycket brandfarliga. Orosmomentet för att någon ohederlig person ska slanga bränsle ur bränsletanken på hojen försvinner helt eftersom elmotorcyklar inte har bränsletankar.

Välkommen in i 2020-talet med en elmotorcykel som transportmedel!