För att få ersättning för demolering eller reparationskostnader för din motorcykel så måste du försäkra den. Det görs enklast hos ett försäkringsbolag.

Trafikförsäkring

Alla fordon i Sverige som körs på allmän väg ska vara trafikförsäkrade. Det är en slags grundförsäkring som täcker skador som du och ditt fordon åsamkar vägar, byggnader och i vissa fall personskador och andra fordon. Premierna kan skilja mellan försäkringsbolagen, och därför priset. Trafikförsäkringen passar dig som vill ha ditt motorcykelåkande på en låg budgetnivå. Den täcker INTE ditt fordons skador. Har man enbart trafikförsäkring gäller det att man kör extra försiktigt eftersom misstag sällan går att rätta till på två hjul.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är troligen den vanligaste försäkringstypen för såväl motorcyklar som personbilar. Här är trafikförsäkringen inbakad, och utöver det täcker den även skador som ett annat fordon eller en fotgängare åsamkar ditt fordon med uppsåt eller av oaktsamhet. Även här är det bra att jämföra försäkringsbolagens premier med varandra, och undersöka vilka villkor som gäller.

Helförsäkring

Med en helförsäkring är du garderad mot såväl självförvållade skador och exogena skador. Försäkringen gäller så klart inte om du exempelvis kör rattfull och krockar motorcykeln med ett träd. Du har då begått ett brott som kan styrkas av vittnen, polisrapporter och blåstest.

Vad händer om jag inte har en försäkring och kör ändå?

Om du förvarar motorcykeln i garaget men har glömt att ställa av den hos Transportstyrelsen så får du betala vite för att inte ha betalat trafikförsäkringen. De kan ju inte veta att du glömt ställa av den, dessutom är motorcyklar stöldbegärliga och kan användas för exempelvis rån. Ett icke avställt fordon med en obetald trafikförsäkring hängandes över sig är således en riskfaktor enligt myndigheterna.

Kör du motorcykeln utan att den är försäkrad begår du ett trafikbrott som kallas för olovlig körning. Det är ett brott med fängelse på straffskalan.