Genom att läsa våra artiklar kan du få en uppfattning om hur stort Sverige är genom att följa de mest trafikerade vägarna. Vi beskriver orter, uddar och broar.