Vägarna tar ju slut någon gång och på någon plats. Det kan därför vara lönt att som motorcyklist kolla upp var man får köra hojen.

I naturen

På vilka skogsvägar du får köra är en fråga som avgörs av huruvida Trafikverket ger statsbidrag för skötsel av en enskild väg eller inte. Om bidrag ges har du som privatperson all rätt att använda den enskilda vägen oavsett om den är privat eller allmän. Lämnas inget bidrag gäller dock att vägägaren bestämmer om motorcyklism ska tillåtas. Ägaren är förpliktigad att märka ut vägen med en förbudsskylt som sätter stopp för motortrafik.

Inte ens om du äger din egen skog får du köra på barmark i terräng eftersom djur och natur kan skadas av mark som blir utsatt för exempelvis hjulspår. Detta gäller under sommarhalvåret. På vintern får man köra på väl frusen och snötäckt mark om naturen inte tar skada. Många väljer dock att byta motorcykeln till snöskoter på vintern, av uppenbara skäl.

Vilka får bryta mot terrängkörningslagen? Såväl jordbruksfordon och militärfordon samt räddningstjänst får vid behov och nöd köra på terräng. Den populäraste motorcykeln som körs i terräng är en ATV (All-terrain vehicle) som översätts till fyrhjuling. En arrangerad väg i naturen avsedd för enduro och cross räknas som väg och är temporärt undantagen från lagen.

På inhägnat område

Du som gillar fortkörning och att testa dina gränser kan köra hoj på inhägnat område. Inhägnat område är en plats som är omgärdat av ett staket eller stängsel för att markera banan och separera den från övrig natur och samhällen. Du måste dock ha tillstånd från markägaren att köra din hoj på dennes asfalt. Det är straffbart att klippa upp stängsel på natten för att köra ditt fordon.

Datorspel

Gillar du att spela datorspel finns gott om mc-spel att spela. Grand Theft Auto och TT Isle of Man är spelserier som är berömda.